A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego.Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi. Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku zawierającego propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie projektu podziału działki. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma interes prawny. Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie projektu podziału działki. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma interes prawny.
© 2024 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce