A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN
 Drukuj

Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym / na obszarze rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji

Kogo dotyczy

osoby fizyczne, prawne i instytucje

Czas realizacji

7 dni

Wymagane dokumenty

W przypadku osoby prawnej wypis z krajowego rejestru sądowego, upoważnienie, pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek wymaga uiszenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od wszystkich zaświadczanych faktów.
Z opłaty skarbowej zwolnione wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego tj. dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano opłaty.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Oznacza to, iż w przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm., Art. 25, Art. 8,)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm., Art. 217,)
© 2024 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce