A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN
 Drukuj

Pismo ogólne do CUW Pismo ogólne do CUW

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Kogo dotyczy

Każdy

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłaty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Podstawy prawne

Typ podstawyNazwa podstawyWskazanie na Dziennik UstawPrzepisyAdres URL
Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 180 z późn. zm.  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000971
Ustawa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000023
Ustawa Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2020 r., poz. 346  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001114
Ustawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000749


E-formularz

© 2024 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce