A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN
 Drukuj

Rejestracja urodzeń Rejestracja urodzeń

Celem usługi jest złożenie wniosku mającego na celu zgłoszenie urodzenia dziecka. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko Zgodnie z art. 55 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ust. 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Kogo dotyczy

Dotyczy osób chcących zgłosić urodzenie dziecka.
Zgodnie z Art. 57. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego ust. 1. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
ust. 2. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Czas realizacji

Od razu, w dniu zgłoszenia urodzenia.

Wymagane dokumenty


Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu)

Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa (do wglądu). Nie przedstawia się odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli akt ten został sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego.

Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)

Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa (do wglądu)

Odpis skrócony aktu zgonu męża - w przypadku gdy matka dziecka jest wdową (do wglądu).

karta urodzenia

karta martwego urodzenia

Opłaty

brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.,
Art. 44, Art. 52, Art. 55, Art. 57,)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)
© 2022 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce