A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN
 Drukuj

Wniosek o wydanie/przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca Wniosek o wydanie/przedłużenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca

W RAMACH PROGRAMU „RADZYMIŃSKA KARTA MIESZKAŃCA”
składany na podstawie UCHWAŁY NR 392/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 27 MARCA 2017 roku.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.04.2017 r. poz. 3579 ze zm.)

Kogo dotyczy

Osób fizycznych (wniosek online dotyczy jedynie osób dorosłych)

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku przedstawić kopię jednego z poniższych dokumentów:

1) kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok kalendarzowy z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Wołominie, przy czym do 30 kwietnia honorowany jest PIT za rok poprzedzający rok ubiegły;
2) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć pierwszą stronę PIT oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku ww. dokumentu niezbędne jest załączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego;
3) dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie gminy Radzymin;
4) zaświadczenie o obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym wskazanym przez pracodawcę odrębnymi przepisami;
5) zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc;
6) kserokopię decyzji o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub innego świadczenia równorzędnego;
7) w przypadku osoby niepełnoletniej – dokumenty poświadczające uprawnienia do posiadania Karty obydwojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko
8) w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się lub studiującej (do ukończenia 26. roku życia) – dokumenty poświadczające uprawnienia do posiadania Karty rodziców (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko) oraz kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
9) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty poświadczające uprawnienia rodzica oraz potwierdzające samotne wychowywanie dziecka;
10) w przypadku niepracujących małżonków osób uprawnionych – dokumenty potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współmałżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy.

Opłaty

Tylko w przypadku wnioskowania o duplikat karty (z powodu zniszczenia, kradzieży itp.) – 20 zł

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR 392/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE Z DNIA 27 MARCA 2017 roku.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.04.2017 r. poz. 3579 ze zm.)
© 2022 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce