A+
A-
Wersja kontrastowa
GMINA RADZYMIN
 Drukuj

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zmiana uprawnienia (licencji) na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Kogo dotyczy

Osoby/podmioty ubiegające się o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1) Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

2) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

3) wykaz pojazdów; potwierdzenie wniesienia opłaty,

4) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty

Opłata za zmianę licencji uzależniona jest od okresu na który została udzielona:
a. od 2 - 15 lat - 20 zł
b. powyżej 15 - do 30 lat - 25 zł
c. powyżej 30 - do 50 lat - 30 zł
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r w w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
© 2024 GMINA RADZYMIN
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.12
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce