EBOI - Instrukcja dla interesanta

Portal Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to skuteczne narzędzie umożliwiające obywatelom dostęp do informacji sektora publicznego. Portal umożliwia także komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także zapewnia podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Za pomocą systemu e-usług internetowych mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić wydarzenia ze swojego miasta czy gminy, złożyć wniosek do swojego urzędu, a następnie na bieżąco monitorować status prowadzonej sprawy. Dostęp do funkcjonalności przedstawionych w niniejszej instrukcji zależy od użytkowanej wersji portalu EBOI dlatego też część z poniższych usług może być aktualnie niewidoczna dla interesanta.

Strona główna

Do usług opisanych w dalszej części instrukcji można przejść poprzez:

1. Wybranie odpowiedniej zakładki z górnego menu, które jest dostępne z każdego poziomu portalu.
2. Wybranie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie głównej.

image-1661084937735.png

Oprócz tego na stronie głównej interesant znajdzie również:

image-1661084984743.png

image-1661085116037.png

image-1661085145254.png

Rejestracja

W celu rejestracji interesant klika w przycisk „Zarejestruj”, gdzie będzie miał możliwość skorzystania z kilku opcji rejestracji.